Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Biskopsgården, Stackmolnsgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Stackmolnsgatan m fl 1604 20,0% 35,7% 21,0% 23,4% 6,3% 50,4% 49,6% 11,7%  
Summa 1604 20,0% 35,7% 21,0% 23,4% 6,3% 50,4% 49,6% 11,7%

http://www.val.se