Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Biskopsgården, Väderlekstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Väderlekstorget 992 43,0% 35,7% 11,7% 9,6% 5,8% 52,4% 47,6% 12,0%  
Summa 992 43,0% 35,7% 11,7% 9,6% 5,8% 52,4% 47,6% 12,0%

http://www.val.se