Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Södra Bräcke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Södra Bräcke 1152 26,1% 38,6% 22,0% 13,3% 7,2% 51,8% 48,2% 5,8%  
Summa 1152 26,1% 38,6% 22,0% 13,3% 7,2% 51,8% 48,2% 5,8%

http://www.val.se