Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Södra Lundby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Södra Lundby 1137 34,5% 38,7% 15,3% 11,5% 6,1% 54,2% 45,8% 9,2%  
Summa 1137 34,5% 38,7% 15,3% 11,5% 6,1% 54,2% 45,8% 9,2%

http://www.val.se