Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Östra Eriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Östra Eriksberg 1654 18,3% 35,6% 27,3% 18,9% 3,3% 51,1% 48,9% 4,7%  
Summa 1654 18,3% 35,6% 27,3% 18,9% 3,3% 51,1% 48,9% 4,7%

http://www.val.se