Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Tuve-Säve, Tången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuve-Säve, Tången 1211 12,2% 31,9% 24,2% 31,7% 7,2% 50,5% 49,5% 4,0%  
Summa 1211 12,2% 31,9% 24,2% 31,7% 7,2% 50,5% 49,5% 4,0%

http://www.val.se