Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Tuve-Säve, Tuve

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuve-Säve, Tuve 1608 13,1% 34,3% 22,4% 30,3% 5,8% 48,4% 51,6% 5,8%  
Summa 1608 13,1% 34,3% 22,4% 30,3% 5,8% 48,4% 51,6% 5,8%

http://www.val.se