Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Tuve-Säve, Glöstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuve-Säve, Glöstorp 1153 18,8% 25,5% 22,1% 33,6% 4,5% 48,6% 51,4% 9,6%  
Summa 1153 18,8% 25,5% 22,1% 33,6% 4,5% 48,6% 51,4% 9,6%

http://www.val.se