Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Backa, Selma Lagerlöfs torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa, Selma Lagerlöfs torg 1068 30,2% 32,7% 17,2% 19,9% 7,0% 53,8% 46,2% 14,2%  
Summa 1068 30,2% 32,7% 17,2% 19,9% 7,0% 53,8% 46,2% 14,2%

http://www.val.se