Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Backa, Skälltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa, Skälltorp 1713 16,1% 27,1% 25,5% 31,3% 4,8% 48,7% 51,3% 8,1%  
Summa 1713 16,1% 27,1% 25,5% 31,3% 4,8% 48,7% 51,3% 8,1%

http://www.val.se