Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Kärra-Rödbo, Västra Kärra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärra-Rödbo, Västra Kärra 1231 16,5% 34,0% 26,7% 22,7% 7,7% 47,9% 52,1% 4,4%  
Summa 1231 16,5% 34,0% 26,7% 22,7% 7,7% 47,9% 52,1% 4,4%

http://www.val.se