Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Kärra-Rödbo, Södra Kärra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärra-Rödbo, Södra Kärra 1293 17,5% 32,8% 26,3% 23,4% 7,8% 49,5% 50,5% 3,6%  
Summa 1293 17,5% 32,8% 26,3% 23,4% 7,8% 49,5% 50,5% 3,6%

http://www.val.se