Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Bosgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bosgården 1547 23,9% 30,4% 16,6% 29,1% 4,8% 45,9% 54,1% 4,3%  
Summa 1547 23,9% 30,4% 16,6% 29,1% 4,8% 45,9% 54,1% 4,3%

http://www.val.se