Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Lysekil Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Centrum 1228 19,1% 23,5% 23,7% 33,7% 6,3% 47,5% 52,5% 2,6%  
Summa 1228 19,1% 23,5% 23,7% 33,7% 6,3% 47,5% 52,5% 2,6%

http://www.val.se