Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Skaftö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skaftö 1296 9,7% 18,7% 34,0% 37,6% 5,7% 49,0% 51,0% 1,6%  
Summa 1296 9,7% 18,7% 34,0% 37,6% 5,7% 49,0% 51,0% 1,6%

http://www.val.se