Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Ålder och kön - Centrum nord

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum nord 1801 16,8% 27,2% 23,2% 32,8% 6,4% 45,9% 54,1% 11,0%  
Summa 1801 16,8% 27,2% 23,2% 32,8% 6,4% 45,9% 54,1% 11,0%

http://www.val.se