Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Ålder och kön - Seläter-Hällestrand-Bojar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Seläter-Hällestrand-Bojar 1483 17,7% 36,4% 27,9% 18,0% 8,0% 51,3% 48,7% 19,8%  
Summa 1483 17,7% 36,4% 27,9% 18,0% 8,0% 51,3% 48,7% 19,8%

http://www.val.se