Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Ålder och kön - Strömstad norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömstad norra 795 13,3% 30,8% 29,4% 26,4% 3,4% 54,1% 45,9% 31,9%  
Summa 795 13,3% 30,8% 29,4% 26,4% 3,4% 54,1% 45,9% 31,9%

http://www.val.se