Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Ålder och kön - Tjärnö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjärnö 595 12,8% 25,9% 27,4% 33,9% 7,1% 50,1% 49,9% 8,4%  
Summa 595 12,8% 25,9% 27,4% 33,9% 7,1% 50,1% 49,9% 8,4%

http://www.val.se