Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 4 1349 12,7% 35,7% 27,9% 23,7% 6,4% 48,6% 51,4% 0,7%  
Summa 1349 12,7% 35,7% 27,9% 23,7% 6,4% 48,6% 51,4% 0,7%

http://www.val.se