Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 6 Strömslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Strömslund 1664 15,5% 43,4% 22,9% 18,1% 7,2% 52,2% 47,8% 2,5%  
Summa 1664 15,5% 43,4% 22,9% 18,1% 7,2% 52,2% 47,8% 2,5%

http://www.val.se