Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 13 Centrum Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Centrum Ö 1371 26,5% 20,8% 20,2% 32,5% 7,3% 47,5% 52,5% 5,3%  
Summa 1371 26,5% 20,8% 20,2% 32,5% 7,3% 47,5% 52,5% 5,3%

http://www.val.se