Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 14 Hjortmossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Hjortmossen 971 22,8% 26,0% 20,3% 31,0% 5,5% 50,6% 49,4% 3,7%  
Summa 971 22,8% 26,0% 20,3% 31,0% 5,5% 50,6% 49,4% 3,7%

http://www.val.se