Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 25 Skogshöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
25 Skogshöjden 1553 19,1% 49,4% 20,8% 10,7% 9,8% 50,0% 50,0% 5,4%  
Summa 1553 19,1% 49,4% 20,8% 10,7% 9,8% 50,0% 50,0% 5,4%

http://www.val.se