Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 32 Sjuntorp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Sjuntorp S 1016 16,0% 36,1% 28,0% 19,9% 6,7% 50,5% 49,5% 5,0%  
Summa 1016 16,0% 36,1% 28,0% 19,9% 6,7% 50,5% 49,5% 5,0%

http://www.val.se