Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 31 Sjuntorp N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Sjuntorp N 1343 14,8% 35,3% 24,5% 25,4% 6,7% 50,4% 49,6% 3,0%  
Summa 1343 14,8% 35,3% 24,5% 25,4% 6,7% 50,4% 49,6% 3,0%

http://www.val.se