Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 16 Karlstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
16 Karlstorp 1853 28,5% 23,3% 19,2% 29,1% 9,3% 48,3% 51,7% 6,0%  
Summa 1853 28,5% 23,3% 19,2% 29,1% 9,3% 48,3% 51,7% 6,0%

http://www.val.se