Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 22 Sylte N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
22 Sylte N 1139 22,3% 32,7% 21,3% 23,6% 7,8% 49,8% 50,2% 11,9%  
Summa 1139 22,3% 32,7% 21,3% 23,6% 7,8% 49,8% 50,2% 11,9%

http://www.val.se