Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 23 Lextorp N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
23 Lextorp N 1339 17,9% 30,4% 24,8% 26,9% 6,7% 50,0% 50,0% 14,5%  
Summa 1339 17,9% 30,4% 24,8% 26,9% 6,7% 50,0% 50,0% 14,5%

http://www.val.se