Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Bälinge/Hjälmared 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bälinge/Hjälmared 9 1337 13,6% 32,8% 28,1% 25,4% 7,3% 50,6% 49,4% 1,6%  
Summa 1337 13,6% 32,8% 28,1% 25,4% 7,3% 50,6% 49,4% 1,6%

http://www.val.se