Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Östlyckan/Brogården 22

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östlyckan/Brogården 22 1344 21,9% 27,1% 22,3% 28,7% 5,4% 46,9% 53,1% 8,2%  
Summa 1344 21,9% 27,1% 22,3% 28,7% 5,4% 46,9% 53,1% 8,2%

http://www.val.se