Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Kullingsberg/Hedvigsberg 28

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullingsberg/Hedvigsberg 28 1810 15,6% 42,3% 24,0% 18,1% 8,2% 48,8% 51,2% 3,0%  
Summa 1810 15,6% 42,3% 24,0% 18,1% 8,2% 48,8% 51,2% 3,0%

http://www.val.se