Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Hemsjö S 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö S 20 1204 14,0% 37,6% 28,8% 19,5% 7,6% 52,0% 48,0% 2,7%  
Summa 1204 14,0% 37,6% 28,8% 19,5% 7,6% 52,0% 48,0% 2,7%

http://www.val.se