Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Ödenäs 21

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ödenäs 21 525 14,5% 36,4% 28,2% 21,0% 6,9% 51,6% 48,4% 3,8%  
Summa 525 14,5% 36,4% 28,2% 21,0% 6,9% 51,6% 48,4% 3,8%

http://www.val.se