Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 56 Parkstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 56 Parkstaden 633 20,4% 31,8% 26,9% 21,0% 5,4% 46,9% 53,1% 2,8%  
Summa 633 20,4% 31,8% 26,9% 21,0% 5,4% 46,9% 53,1% 2,8%

http://www.val.se