Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 58 Nedre Byttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 58 Nedre Byttorp 584 22,3% 35,3% 18,0% 24,5% 7,9% 48,5% 51,5% 2,1%  
Summa 584 22,3% 35,3% 18,0% 24,5% 7,9% 48,5% 51,5% 2,1%

http://www.val.se