Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 59 Övre Byttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 59 Övre Byttorp 806 18,6% 20,3% 21,7% 39,3% 4,1% 48,9% 51,1% 2,9%  
Summa 806 18,6% 20,3% 21,7% 39,3% 4,1% 48,9% 51,1% 2,9%

http://www.val.se