Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 60 Tullen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 60 Tullen Norra 828 24,3% 29,0% 17,8% 29,0% 5,7% 48,3% 51,7% 4,6%  
Summa 828 24,3% 29,0% 17,8% 29,0% 5,7% 48,3% 51,7% 4,6%

http://www.val.se