Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 77 Sjöbo-Ekäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 77 Sjöbo-Ekäng 772 27,5% 27,7% 22,5% 22,3% 8,2% 50,6% 49,4% 12,6%  
Summa 772 27,5% 27,7% 22,5% 22,3% 8,2% 50,6% 49,4% 12,6%

http://www.val.se