Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 78 Sjöbo-Barnhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 656 18,0% 24,2% 24,8% 32,9% 4,6% 45,9% 54,1% 9,0%  
Summa 656 18,0% 24,2% 24,8% 32,9% 4,6% 45,9% 54,1% 9,0%

http://www.val.se