Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 80 Sjöbo-Småstugeområde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 80 Sjöbo-Småstugeområde 746 18,6% 28,6% 26,0% 26,8% 7,0% 48,7% 51,3% 6,8%  
Summa 746 18,6% 28,6% 26,0% 26,8% 7,0% 48,7% 51,3% 6,8%

http://www.val.se