Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 81 Sjöbo Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 81 Sjöbo Torg 863 22,2% 23,8% 19,1% 34,9% 7,2% 44,1% 55,9% 6,6%  
Summa 863 22,2% 23,8% 19,1% 34,9% 7,2% 44,1% 55,9% 6,6%

http://www.val.se