Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 82 Sjöboklintområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 82 Sjöboklintområdet 709 26,5% 21,0% 17,1% 35,4% 7,2% 48,1% 51,9% 10,2%  
Summa 709 26,5% 21,0% 17,1% 35,4% 7,2% 48,1% 51,9% 10,2%

http://www.val.se