Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 83 Alideberg-Ryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 83 Alideberg-Ryda 1477 25,3% 31,6% 21,1% 22,1% 7,1% 50,4% 49,6% 5,6%  
Summa 1477 25,3% 31,6% 21,1% 22,1% 7,1% 50,4% 49,6% 5,6%

http://www.val.se