Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 86 Norrby Billdalsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 704 25,0% 36,2% 19,2% 19,6% 8,8% 48,6% 51,4% 19,7%  
Summa 704 25,0% 36,2% 19,2% 19,6% 8,8% 48,6% 51,4% 19,7%

http://www.val.se