Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 88 Hestra-Ekås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 88 Hestra-Ekås 1559 15,2% 43,5% 24,4% 16,9% 8,1% 48,9% 51,1% 3,2%  
Summa 1559 15,2% 43,5% 24,4% 16,9% 8,1% 48,9% 51,1% 3,2%

http://www.val.se