Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Brämhult Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brämhult Södra 1259 14,0% 39,8% 24,9% 21,3% 8,3% 51,2% 48,8% 2,5%  
Summa 1259 14,0% 39,8% 24,9% 21,3% 8,3% 51,2% 48,8% 2,5%

http://www.val.se