Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Fristad Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Västra 1226 13,2% 38,6% 25,8% 22,4% 6,4% 50,7% 49,3% 3,0%  
Summa 1226 13,2% 38,6% 25,8% 22,4% 6,4% 50,7% 49,3% 3,0%

http://www.val.se