Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Sparsör Frufällan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sparsör Frufällan 1159 16,4% 39,3% 28,1% 16,2% 8,4% 52,4% 47,6% 3,8%  
Summa 1159 16,4% 39,3% 28,1% 16,2% 8,4% 52,4% 47,6% 3,8%

http://www.val.se