Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Tämta-Vänga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tämta-Vänga 490 11,6% 32,9% 29,4% 26,1% 6,1% 52,2% 47,8% 0,6%  
Summa 490 11,6% 32,9% 29,4% 26,1% 6,1% 52,2% 47,8% 0,6%

http://www.val.se